Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 20 Δεκέμβριος 2017 09:09

Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 20 Δεκέμβριος 2017 11:40