Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 09 Ιανουάριος 2018 11:24

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της «Διοργάνωσης της συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου της CPMR» που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στις 08 Μαρτίου 2018, δαπάνης μέχρι του ποσού των 24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 11 Ιανουάριος 2018 11:29