Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 11 Ιανουάριος 2018 13:56

11η Διαπραγμάτευση της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ στο πλαίσιο εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) του αρ. 27 του ΠΔ. 60/2007, με βάση τις διατάξεις της Παρ 10,Αρθρ 6 του Ν.4412, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών

Διευκρινίζεται ότι μόνο όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο ΔΣΑ με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μπορούν να λάβουν μέρος στην 11η Διαπραγμάτευση.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 11 Ιανουάριος 2018 14:19