Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 19 Ιανουάριος 2018 23:34

Ενημέρωση συμμετεχόντων σχετικά με την ανάθεση σε προσωρινούς αναδόχους της 8ης Διαπραγμάτευσης μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 2017-2018, σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 22 Ιανουάριος 2018 14:58