//
Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 29 Ιανουάριος 2018 10:39

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας του έργου «Επισκευή-αποκατάσταση λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού φράγματος Πηνειού Π.Ε. Ηλείας»

Τίτλος Έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ»

Προϋπολογισμός Έργου: 2.217.154,85€ (χωρίς Φ.Π.Α.) / 2.749.272,01€ (με Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ072 & ΣΑΕΠ001

Κωδικός Έργου: 2016ΣΕ07200001 & 2017ΕΠ00100004

Κωδικός CPV σύμβασης: 45247000-0

Κωδικός NUTS: EL 633 (Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ)

Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 68798

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 29 Ιανουάριος 2018 12:05