Κυριακή, 19 Αυγούστου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 06 Φεβρουάριος 2018 13:46

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης , χωρικής αρμοδιότητας, Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 59.220,54€

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 06 Φεβρουάριος 2018 17:20