Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 22 Φεβρουάριος 2018 12:34

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Courier Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων -δεμάτων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

 Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 8.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κριτήριο Ανάθεσης: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣγια την αποστολή φακέλων αλληλογραφίας και δεμάτων βάρους μέχρι 2 Kg, εντός της ελληνικής επικράτειας.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Έως την 2 Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στo Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, κτίριο Διοικητηρίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας στο Μεσολόγγι.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 22 Φεβρουάριος 2018 14:11