Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 27 Φεβρουάριος 2018 12:31

Συντήρηση-Αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας των: Ν.Ε.Ο. 9α Πάτρα-Πύργος

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ: Ν.Ε.Ο. 9α ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ

Φυσικό Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η συντήρηση – αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του τμήματος της Ε.Ο. 9α "Πάτρα – Πύργος" αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μήκους περίπου 86 χιλ. [από Χ.Θ. 8+700 έως Χ.Θ. 95+000 (Πύργος)]. Οι εργασίες, που προβλέπεται να εκτελεστούν, αποσκοπούν στην αποκατάσταση φθορών – βλαβών της Ε.Ο. για την επαναφορά της στην αρχική της κατάσταση (οι εργασίες αυτές αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό και κύριο – βασικό στοιχείο του έργου), στην άρση της επικινδυνότητας σε τμήματα της, στην παρακολούθηση και καταγραφή των προβλημάτων του οδικού άξονα ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και στην κάλυψη άκρως επειγουσών αναγκών, λόγω καιρικών συνθηκών, ώστε να εξασφαλισθεί η οδική ασφάλεια των χρηστών της οδού, στα πλαίσια του προϋπολογισμού του έργου.

Το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αφορά στην εκτέλεση των παρακάτω εργασιών: Χωματουργικές, Τεχνικές, εκτεταμένες Ασφαλτικές, Σήμανσης – Ασφάλισης, Πρασίνου & Ηλεκτροφωτισμού. Οι τεχνικές παρεμβάσεις περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 27 Φεβρουάριος 2018 17:19