Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 28 Μάρτιος 2018 10:37

Δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης Κλειστής δημοπρασίας του έργου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς στις 10.04.2018

Εργολαβίας : «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Χ.Θ. 48+500 έως Χ.Θ. 58+000)»

Προϋπολογισμός Εργολαβίας : 1.650.000,00 € (με Φ.Π.Α.) / 1.330.645,16 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση Έργου : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ) : 2017ΕΠ80100010

Κωδικός CPV σύμβασης: 45233139-3 (Συντήρηση κεντρικών οδικών αρτηριών)

Κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων: EL631 (Π.Ε. Αιτ/νίας)

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 30 Μάρτιος 2018 16:02

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.