Πέμπτη, 01 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 30 Μάρτιος 2018 09:15

Διακήρυξη ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού: Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με Κωδικό ΟΠΣ5002678, συνολικού προϋπολογισμού 1.815.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 30 Μάρτιος 2018 12:10