Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 16 Απρίλιος 2018 08:57

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης, για ένα έτος από την υπογραφή της, για την διακίνηση της επείγουσας μεταφοράς εγγράφων και δεμάτων (ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της έδρας και της Π.Ε Αχαΐας

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 16 Απρίλιος 2018 10:30