Κυριακή, 08 Δεκεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 16 Απρίλιος 2018 12:01

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων του έργου:««ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ»

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αφορά τις εργασίες επισκευής-συντήρησης-αποκατάστασης και αντικατάστασης στηθαίων ασφαλείας, πινακίδων και διαγράμμισης   του Ε.Ο.Δ Ν.Ηλείας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε-Π.Δ.Ε

Οι εργασίες, που προβλέπεται να εκτελεστούν, αποσκοπούν στην αποκατάσταση φθορών – βλαβών του Ε.Ο.Δ για την επαναφορά του στην αρχική του κατάσταση (οι εργασίες αυτές αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό και κύριο – βασικό στοιχείο του έργου), στην άρση της επικινδυνότητας σε τμήματα του, στην παρακολούθηση και καταγραφή των προβλημάτων του οδικού άξονα ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και στην κάλυψη άκρως επειγουσών αναγκών, λόγω καιρικών συνθηκών, ώστε να εξασφαλισθεί η οδική ασφάλεια των χρηστών των οδών, στα πλαίσια του προϋπολογισμού του έργου.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 16 Απρίλιος 2018 13:47