Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 25 Απρίλιος 2018 14:44

Κοινοποίηση απόφασης 660/2018 (12η Διαπραγμάτευση), και 661/2018(14η Διαπραγμάτευση) της Οικονομικής Επιτροπής

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 25 Απρίλιος 2018 17:39