//
Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 26 Απρίλιος 2018 11:17

Τεύχη δημοπράτησης για τον διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για το υποέργο: «Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Ευήνου έτους 2017-2018»

Τεύχη δημοπράτησης για τον διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για το υποέργο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018»

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 26 Απρίλιος 2018 17:45