Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 11 Μάιος 2018 10:05

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τον έλεγχο, αποκατάσταση λειτουργικότητας, εγκατάσταση, συντήρηση κλπ συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) στη θάλασσα για τη θερινή περίοδο 2018

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 16 Μάιος 2018 11:58