Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 16 Μάιος 2018 13:21

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την αναδειξη αναδόχου για «Προμήθεια υλικών πληροφορικής (ΚΑΕ 1699) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 16 Μάιος 2018 13:49