Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 21 Μάιος 2018 12:27

Παροχή διευκρινήσεων επί της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 155484/7314/18-05-2018 αναφορικά με την ανάθεση υπηρεσιών και τη σύναψη σύμβασης όπου απαιτείται, για τη διοργάνωση της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της Διαμεσογειακής Επιτροπής

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 21 Μάιος 2018 16:33