Κυριακή, 05 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 23 Μάιος 2018 07:54

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής οικονομικών προσφορών της υπ’ αριθμ 151070/7177/16-05-2018 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια υλικών πληροφορικής (ΚΑΕ 1699)

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 23 Μάιος 2018 21:10