Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 15 Ιούνιος 2018 12:41

«Εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Μόρνου έτους 2017 - 2018»

H ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Π.Δ.Ε.)

Διακηρύσσει

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΟΡΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018»

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 15 Ιούνιος 2018 13:24