Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 19 Ιούνιος 2018 13:14

Διακήρυξη 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Αχαϊας για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Διακήρυξη 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Διεθνή) άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2018-2019 συνολικού προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού των 7.321.861,75 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 19 Ιούνιος 2018 15:35