Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 21 Ιούνιος 2018 12:40

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του ετησίου προληπτικού ελέγχου και συντήρησης Η/Ζ Πολυλειτουργικού Κόμβου Διοικητηρίου Π.Ε. Ηλείας, έτους 2018

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 21 Ιούνιος 2018 13:16