Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2018 07:51

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση σετ ερπυστριών στον ερπυστριοφόρο φορτωτή με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 123975 ΙΧ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση σετ ερπυστριών στον ερπυστριοφόρο φορτωτή με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 123975 ΙΧ με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 26.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2018 11:58