Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 02 Ιούλιος 2018 14:15

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών διάρκειας ενός (1) έτους, με ιατρό που κατέχει και ασκεί την κατάλληλη ειδικότητα ή εμπειρία, για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 02 Ιούλιος 2018 14:48