//
Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 31 Ιανουάριος 2013 14:56

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πρόγραμμα «InCompass: Βελτίωση Περιφερειακών Πολιτικών, για την οικονομική βιωσιμότητα δημιουργικών επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως φορέας άσκησης αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής, συμμετέχει σαν εταίρος στο ευρωπαϊκό αναπτυξιακό πρόγραμμα "InCompass: Βελτίωση Περιφερειακών Πολιτικών, για την οικονομική βιωσιμότητα δημιουργικών επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων". Το έργο, εντάσσεται στο πρόγραμμα INTERREG IVC και στοχεύει στη ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του εντοπισμού, διάδοσης και  εφαρμογής καλών πρακτικών. Στόχος, του προγράμματος είναι η διερεύνηση των συνθηκών εκείνων για τη βέλτιστη οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια των επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων με όρους οικονομικούς, κοινωνικούς και υποστηρικτικών θεσμών.

Η επιχειρηματική θερμοκοιτίδα, αποτελεί πρακτική η οποία στην Ευρώπη αναπτύσσεται για περισσότερο από τρεις δεκαετίες, με στόχο την υποστήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.  Αντίστοιχη ανάπτυξη θερμοκοιτίδων, παρατηρείται σε όλες τις αναπτυγμένες αλλά και τις αναπτυσσόμενες χώρες (OECD, 2007). Αν και τα μοντέλα επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων είναι πολυάριθμα, σύμφωνα με το πιο διαδεδομένο, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η θερμοκοιτίδα παρέχει σε νεοϊδρυόμενες και με προοπτικές γρήγορης ανάπτυξης εταιρείες, βασικές υποδομές και υπηρεσίες ή/και συμμετοχή σε δίκτυα και συστάδες.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η υιοθεσία βέλτιστων πρακτικών και καινοτόμων δράσεων, που θα προκύψουν από το πρόγραμμα, απαιτείται η εκπόνηση ενός σχεδίου εφαρμογής δράσεων και αποδεδειγμένων καλών πρακτικών (Regional Implementation Plan), με τη συμβολή και τη στήριξη εκπροσώπων από την τοπική αυτοδιοίκηση (government), την εκπαίδευση (education) και τον επιχειρηματικό κόσμο(industry), ως τρίπτυχο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης (Regional Implementation Group).

Η υλοποίηση του προγράμματος όσον αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας γίνεται από ομάδα έργου που έχει συσταθεί με στελέχη της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

Για μια αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος επισκεφτείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο http://www.incompassproject.eu/.

logo incompassEπίσημη ιστοσελίδα προγράμματος

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 31 Ιανουάριος 2013 15:05