Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 14 Ιανουάριος 2019 14:49

Ειδική δημόσια συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Σας ανακοινώνουμε κατ΄ άρθρο 185 παρ. 2 του Ν.3852/2010, ότι στις 31 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30΄ στην Πάτρα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) θα πραγματοποιηθεί ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα τον Απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.