Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 15 Ιανουάριος 2021 10:26

Ειδική δημόσια συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Σας ανακοινώνουμε ότι στις 4 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα τον Απολογισμό πεπραγμένων του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2020, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν.3852/2010, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 55/11.3.2020), όπως ισχύει.