Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 13 Ιανουάριος 2016 16:30

Ειδική δημόσια συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Σύμφωνα με το άρθρο 185 παρ. 2 του Ν.3852/2010, ανακοινώνεται ότι στις 28 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 στην Πάτρα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) θα πραγματοποιηθεί ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα τον Απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής Δυτικής Ελλάδας έτους 2015.