Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 13 Ιανουάριος 2017 14:28

Ειδική δημόσια συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Σας ανακοινώνουμε κατ' άρθρο 185 παρ. 2 του Ν.3852/2010, ότι στις 30 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 στην Πάτρα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) θα πραγματοποιηθεί ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα τον Απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής Δυτικής Ελλάδας έτους 2016.