Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 10 Ιανουάριος 2018 14:36

Ειδική δημόσια συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Σας ανακοινώνουμε κατ' άρθρο 185 παρ. 2 του Ν.3852/2010, ότι στις 26 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00΄ στην Πάτρα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) θα πραγματοποιηθεί ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα τον Απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής Δυτικής Ελλάδας έτους 2017.