Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 13 Ιανουάριος 2022 13:49

Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Έτους 2022 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Το 4ετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας τα οποία καταρτίζονται κάθε έτος της περιφερειακής περιόδου. Στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης προσδιορίζονται οι δράσεις ή τμήματα πολυετών δράσεων του Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος, που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας κάθε έτος.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2022 οριστικοποιήθηκε με την ολοκλήρωση της κατάρτισης της Α΄ & Β΄ Φάσης του 4ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος. Κατά την υλοποίησή του ενδέχεται τροποποίηση του προγραμματισμού που έχει προβλεφθεί στο 4ετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα λαμβανομένων υπ’ όψη των προτεραιοτήτων. Το Ετήσιο Πρόγραμμα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας.

Πρόσβαση στο τελικό κείμενο του Ετήσιου Σχέδιου Δράσης 2022 μπορείτε να έχετε εδώ.

Σημειώνεται ότι οι πίνακες έργων/δράσεων με τα στοιχεία προϋπολογισμού και κατανομών του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης 2022 δεν αποτελούν νομικές δεσμεύσεις αφού αυτές εκκινούν από την έγκριση και ένταξη αυτών στις συλλογικές αποφάσεις. Τα οικονομικά στοιχεία και ιδίως οι προτεινόμενες κατανομές ακολουθούν τα στοιχεία των υφιστάμενων συλλογικών αποφάσεων των κατευθύνσεων, προβλέψεων και περιορισμών των σχετικών εγκυκλίων.

Επιπλέον, τα οικονομικά στοιχεία των έργων/δράσεων στους πίνακες του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Έτους 2022 διευκρινίζεται ότι είναι προτεινόμενα και περιγράφουν ποσοτικοποιημένα το πλαίσιο δράσης της ΠΔΕ. Η οριστική διαμόρφωσή τους γίνεται με την ένταξη σε συλλογικές αποφάσεις και τον προϋπολογισμό της ΠΔΕ. Επομένως, οι πίνακες δεν είναι δεσμευτικοί και αποκλειστικοί αφού μπορούν να εντάσσονται νέα έργα /δράσεις και να τροποποιούνται ανάλογα τα οικονομικά στοιχεία σε συλλογικές αποφάσεις και τον πρ/σμο της ΠΔΕ.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 13 Ιανουάριος 2022 13:55