Σάββατο, 04 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 12 Ιούλιος 2018 11:07

Ένταξη όλων των επιλαχόντων του υπομέτρου 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" ΠΑΑ 2014-2020

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι πρόκειται να ενταχθούν ως πληρωτέοι όλοι οι επιλαχόντες υποψήφιοι του υπομέτρου 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" σύμφωνα με την 5η Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 8837/14-102016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 3442/Β΄/25-10-2018), κατά την οποία τροποποιείται το ποσό που διατίθεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το οποίο διαμορφώνεται σε 30.349.000 ευρώ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισυνάπτεται η σχετική Απόφαση Τροποποίησης.