//
Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:

Ανακοίνωση προς επιτυχόντες του Νο. 4/2020 Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ

 

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας του οριστικού πίνακα κατάταξης βάσει της Νο. 4/2020 πρόσκλησης του ΟΑΕΔ ότι μέχρι 5 εργάσιμες ημέρες μετά την έκδοση και αποστολή του συστατικού σημειώματος από το αρμόδιο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ σε αυτούς, καταθέτουν στη Δ/νση Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (Πάτρα, οδός Πανεπιστημίου 254, κτίριο Β΄ Intracom, είσοδος από parking) τα εξής:

α) συμπληρωμένη αίτηση με τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης (επισυνάπτεται),

β) υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται),

γ) επίσης για τηναποφυγή καθυστερήσεων στην έναρξη μισθοδοσίαςτων ωφελούμενων λόγω αναντιστοιχίας των προσωπικών στοιχείων ταυτότητας με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στην Γεν. Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (όπως ημερομηνία γέννησης, γραμματική διατύπωση ονόματος, κλπ), κρίνεται σκόπιμο να προσκομιστεί η φόρμα προσωπικών στοιχείων που είναι καταχωρημένη στο taxisnet από τη διαδρομή www.gsis.gr ͢   MyTaxisNet   ͢   Προσωπική Πληροφόρηση ͢Στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου.  

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ. 48002/28-07-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3131/τ.Β΄/28-07-2020) στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι ωφελούμενοι προσέρχονται απαραίτητα με τη χρήση μη ιατρικής μάσκας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για τυχόν διευκρινήσεις: 2613 613437, -430, -106, -421

 

Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση

Τον Οκτώβριο του 2015, θα ξεκινήσει στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στην Λάρισα στο τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο "Τοξικολογία". Είναι η πρώτη προσπάθεια να καλυφθούν γνώσεις τοξικολογίας σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα και θα στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων στην εφαρμοσμένη τοξικολογία, με σεβασμό στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής του εργαζόμενου και του καταναλωτή. Το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Τοξικολογία" θα διευθύνει ο καθηγητής Κουρέτας Δημήτριος. Πληροφορίες θα μπορούν να βρούν οι ενδιαφερόμενοι και στην ιστοσελίδα του τμήματος βιοχημείας και βιοτεχνολογίας www.bio.uth.gr . Το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αναμένεται να υπάρξει μεγάλο από απόφοιτους του τμήματος μας, αλλά και από απόφοιτους άλλων σχολών (όπως ιατρικές, γεωπονικές, πολυτεχνικές, φαρμακευτικές σχολές) ανά την Ελλάδα. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στα e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Γραμματεία μεταπτυχιακού προγράμματος Τοξικολογίας
Α. Τουλουμτζίδης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2Κ/2015


Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 2Κ/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 3/14-05-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου Π.Ε. Εφοριακών, στη Γενική Γραμματεία  Δημοσίων Εσόδων  του Υπουργείου Οικονομικών.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε').

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 3 Ιουνίου 2015ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 17 Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη 2Κ/2015
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 22ας Ιουνίου 2015, ημέρας Δευτέρας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, που εδρεύει στην Αθήνα, Νίκης 4, σύμφωνα με την υπ'αριθ. Α2/Σ26/2014 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου του ΤΕΕ, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, με απόσπαση ενός (1) υπαλλήλου ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων και μετάταξη ενός (1) υπαλλήλου ΠΕ κλάδου Διοικητικού Οικονομικού και ενός (1) υπαλλήλου ΠΕ κλάδου Μηχανικών από Υπουργεία, Ν.Π.Π.Δ., άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. A' και Β' βαθμού, καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, ως εξής:

Η  Μόνιμη  Ελληνική  Αντιπροσωπεία  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  ανακοινώνει  την προκήρυξη   πλήρωσης   δεκαεννέα   (19)   θέσεων   Εθνικών  Εμπειρογνωμόνων   στην Ευρωπαϊκή  Επιτροπή,  με  απόσπαση,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  αρ.  7  του  ν.3320/2005,  και  της  απόφασης  C(2008)6866/12-11-2008  της  Επιτροπής 1 ,  με  προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Απρίλιο και  τον Μάϊο του 2015.
Το Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας  ΑΜΘ, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 15 η /24.04.2015 (θέμα 3 ο ) Απόφασή του, προκειμένου να καλυφθούν οι πολύ μεγάλες και επιτακτικές ανάγκες του σε Διοικητικό, Επιστημονικό και Τεχνικό Προσωπικό, καθώς και σε προσωπικό Φροντίδας  και  Καθαριότητας, προβαίνει  στην  έκδοση  Ανακοίνωσης  - Πρόσκλησης για  μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. σε κενές οργανικές θέσεις του Κέντρου ή με μεταφορά της θέσης που κατέχουν και για τον λόγο αυτό καλεί τους υπαλλήλους που ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Οι θέσεις οι οποίες θα καλυφθούν ανά Παράρτημα του Κέντρου με μετατάξεις υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 και 72 του Ν.3528/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 35,παρ.5 του Ν.4024/2011, είναι αυτές που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα :
Ο  Δήμος  Ευρώτα  προτίθεται  να  προβεί  στην  κάλυψη  είκοσι  τριών  (23)  θέσεων προσωπικού, με μετάταξη μόνιμου προσωπικού από ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ.  ή  άλλες  δημόσιες  υπηρεσίες,  καθώς  και  υπαλλήλων  με  σχέση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ,  μη  εισηγμένων  στο  Χρηματιστήριο  και  στις  οποίες  το  Δημόσιο  κατέχει  την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.Οι ειδικότητες, με τις οποίες ο Δήμος προτίθεται να καλύψει τις ανωτέρω θέσεις με μετατάξεις είναι οι κάτωθι:
Σελίδα 3 από 14