Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:

Παύλος Λάττας

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας του οριστικού πίνακα κατάταξης βάσει της Νο. 2/2022 πρόσκλησης του ΟΑΕΔ ότι μέχρι 5 εργάσιμες ημέρες μετά την έκδοση και αποστολή του συστατικού σημειώματος από το αρμόδιο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ σε αυτούς, καταθέτουν στη Δ/νση Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (Πάτρα, οδός Πανεπιστημίου 254, κτίριο Β΄ Intracom, είσοδος από parking) τα εξής:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών μετατόπισης, αποξήλωσης, τοποθέτησης, επισκευής βλαβών και συντήρησης αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων σε κτήρια της Π.Δ.Ε. και σε σταθμούς μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, συνολικής δαπάνης έως του πόσου των 1.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συντήρηση τριάντα δύο (32) κλιματιστικών μονάδων του ακινήτου που στεγάζεται η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενόψει της θερινής περιόδου 2015, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Μετά την έγκριση των προγραμμάτων κατάρτισης του Υποέργου της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τ.Π.Ε. ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» που είναι ενταγμένη στο Ε. Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» στον Άξονα προτεραιότητας «07: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» με Αναθέτουσα Αρχή την «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. (ΕΥΕ)»), σας ενημερώνουμε για την πρόθεση υλοποίησης νέων προγραμμάτων Πληροφορικής από το Περιφερειακό κΕΚ ΔΒΜ Π.Ε. Αχαΐας. Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.  

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης (ΚΕΚ), πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στη τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης (ΚΕΚ) στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής
  • Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης.

Περισσότερες πληροφοριες θα βρείτε στον ιστότοπο του Περιφερειακού Κ.Ε.Κ. Δ.Β.Μ. Π.Ε. Αχαΐας