Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 17 Μάρτιος 2022 09:47

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων του του ν. 4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 37 παρ. 4 της Υ.Α. 91354/24-08-2017 (ΦΕΚ 2983/30-08-2017 Τεύχος Β΄)