Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 17 Μάρτιος 2022 10:33

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 5 της Υ.Α. 91354/24-08-2017 (ΦΕΚ 2983/30-08-2017 Τεύχος Β΄)