Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 07 Δεκέμβριος 2021 09:41

Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης στο υφιστάμενο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ), με την επωνυμία ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., εντός σχεδίου πόλης Δ.Κ. Αγίου Κων/νου, 2ο χλμ Ε.Ο. Αγρινίου-Ιωαννίνων, Δήμου Αγρινίου Π.Ε. Αιτωλ/νίας