Τρίτη, 24 Μαΐου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 08 Δεκέμβριος 2021 12:56

Έγκριση μηχανολογικής επέκτασης υφιστάμενης μονάδας σπαστηροτριβείου και παραγωγής ασφαλτομίγματος ιδιοκτησίας «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. ΑΤΕ»