Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 27 Ιούλιος 2020 12:21

Προσδιορισμός ΠΠΔ του επαγγελματικού εργαστηρίου - αποστακτηρίου παραγωγής τσίπουρου της «ΑΛΦΕΙΟΣ WINES ΟΙΝΟΣ - ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΙΚΕ», στην Τ.Κ. Αρχαίας Πίσσας, Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας