Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 31 Ιούλιος 2020 11:49

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για το ελαιοτριβείο και την εξατμισοδεξαμενή (lagoon), ιδιοκτησίας της εταιρίας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», στην περιοχή «Ρομπόλα», Τ.Κ. Βρανά, Δήμου Πηνειού