Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 19 Αύγουστος 2020 13:34

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για το ελαιοτριβείο και την εξατμισοδεξαμενή (lagoon), ιδιοκτησίας του κ. Μανιανή Στυλιανού, στην Επ. Οδό Μάχου - Βαρθολομιού, Τ.Κ. Βαρθολομιού, Δήμου Πηνειού