//
Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021
Δευτέρα, 07 Σεπτέμβριος 2020 10:24

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για τη μονάδα επεξεργασίας και συντήρησης αγροτικών προιόντων για την παρασκευή τουρσιών, ιδιοκτησίας της εταιρείας «Παρασκευόπουλος Α.Ε.» στη Θέση «Λάκες» στο Τ.Κ. Παλαιού Χαβαρίου του Δήμο