Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 07 Σεπτέμβριος 2020 10:24

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για τη μονάδα επεξεργασίας και συντήρησης αγροτικών προιόντων για την παρασκευή τουρσιών, ιδιοκτησίας της εταιρείας «Παρασκευόπουλος Α.Ε.» στη Θέση «Λάκες» στο Τ.Κ. Παλαιού Χαβαρίου του Δήμο