Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 14 Δεκέμβριος 2011 13:50

Έγκριση πιστώσεων της Οικονομικής Επιτροπής

Πίστωση συνολικού ύψους 694.942 ευρώ κατανεμήθηκε για τις ανάγκες των προνοιακών ιδρυμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Γιώργου Γεωργιόπουλου. Το κονδύλι αυτό αποτελεί επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας για τις λειτουργικές δαπάνες των Ιδρυμάτων.

Στην ίδια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε μια σειρά πληρωμών που ανά ενότητα έχουν ως εξής: Για την ενότητα Αιτωλοακαρνανίας εγκρίθηκαν πληρωμές συνολικού ύψους 748.210 ευρώ που αφορούν κυρίως εγγειοβελτιωτικά και συγκοινωνιακά έργα, για την ενότητα Αχαΐας εγκρίθηκαν πληρωμές ύψους 163.859 ευρώ για εργασίες που έχουν εκτελεστεί στο οδικό δίκτυο και για την ενότητα Ηλείας εγκρίθηκαν πληρωμές ύψους 266.061 ευρώ που αφορούν σε εργασίες βελτίωσης του οδικού δικτύου. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος του κονδυλίου για την Ηλεία προέρχεται από πόρους του Ταμείου Μολυβιάτη.

Στο μεταξύ, στην ίδια πάντοτε συνεδρίαση, ανακηρύχθηκε ο ανάδοχος του έργου «Βελτίωση οδού πρόσβασης ΧΥΤΑ 2ης ΓΕΝ Αιτωλοακαρνανίας», συνολικού προϋπολογισμού ύψους 10, 8 εκατ. ευρώ ενώ επίσης προωθήθηκαν από υπηρεσιακής πλευράς έργα όπως η κατασκευή των κεντρικών αποχετευτικών αγωγών των παραλιακών οικισμών από Ερινεό έως Αιγείρα, οι εγκαταστάσεις της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Καλαβρύτων, τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης των παραλιακών οικισμών της Αιγιάλειας, η ολοκλήρωση τμημάτων του δικτύου αποχέτευσης του Δήμου Θέρμου κ.α.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 14 Δεκέμβριος 2011 13:53