Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 15 Δεκέμβριος 2011 10:02

Συνάντηση στο Αίγιο για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα

Η Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου EMMA «Μεθοδολογία Βοήθειας Επιχειρηματικότητας στη Μεσόγειο» στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος MED.

Αντικείμενο του έργου EMMA, αποτελεί η ενδυνάμωση και υποστήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κάτω από γυναικεία διεύθυνση στον εργασιακό τομέα, η βελτίωση και ενίσχυση της παρουσίας τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η ανάδειξη μέσω μελετών και αναλύσεων των εμποδίων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι προαναφερθείσες επιχειρήσεις.
Επιπροσθέτως, η ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασίας μεταξύ οικονομικών και δημόσιων φορέων και αρχών για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας αποτελεί σημαντικό θεματικό αντικείμενο του προγράμματος.
Σημαντική δράση του έργου ΕΜΜΑ,  αποτελεί η ίδρυση και η λειτουργία του «Σημείου Καθοδήγησης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας (Guidance Point)», που θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις της Ν.Ε.Α..

Στα πλαίσια της δράσης αυτής η Ν.Ε.Α. έχει αναλάβει την οργάνωση μίας ανοικτής εκδήλωσης στην πόλη του Αιγίου, με σκοπό την πληροφόρηση του ευρύτερου κοινού για την έναρξη λειτουργίας του «Σημείου Καθοδήγησης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας (Guidance Point)» με τίτλο: Έναρξη λειτουργίας «Σημείου Καθοδήγησης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας», Παροχή συμβουλευτικής και πληροφόρησης για την Γυναικεία Επιχειρηματικότητα-Τρέχοντα Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα  19/12/2011 στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου. Ν. Πλαστήρα 19 & Κανελλοπούλου (παλαιό νοσοκομείο) από τις 18:00 έως τις 21:00.

Θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις από εξειδικευμένους επιστήμονες και θα ακολουθήσει συζήτηση για την εξαγωγή γόνιμων συμπερασμάτων.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 15 Δεκέμβριος 2011 10:17