//
Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 19 Φεβρουάριος 2020 14:55

Δράσεις για τη διείσδυση επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου σε διεθνείς αγορές μέσω του ευρωπαϊκού έργου INCUBA

H τρίτη συνάντηση του Εταιρικού Σχήματος του έργου «INCUBA – Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες (Cross Border agrifood incubators)» πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020, στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που είναι και ο επικεφαλής εταίρος.

Στη διάρκεια των εργασιών έγινε παρουσίαση της προόδου του έργου ανά τομέα εργασίας και εταίρο, συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση και την απορροφητικότητα. Τέλος έγινε ανάλυση και προγραμματισμός των μελλοντικών δράσεων και βημάτων για την επίτευξη των στόχων.

Το έργο INCUBA έχει ως στόχο την υποστήριξη, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη διείσδυση των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου σε νέες αγορές διεθνώς. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου καθοριστικό ρόλο παίζει η λειτουργία και η ενίσχυση των θερμοκοιτίδων αγροδιατροφικών επιχειρήσεων.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο άμεσο προσεχές διάστημα προγραμματίζει την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με την επιλογή καινοτόμων ιδεών σχετικές με την αγροδιατροφή με στόχο την ένταξή τους σε επιχειρηματική θερμοκοιτίδα η οποία θα λειτουργήσει ειδικά για το σκοπό αυτό. Παράλληλα, σχεδιάζονται συνέργειες του έργου INCUBA με τις δράσεις τις Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας.

Στην συνάντηση, εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ήταν παρόντες ο υπεύθυνος του έργου Κ. Τζαμαλούκας με τους ειδικούς συνεργάτες Π. Νικολούτσου και Δ. Κλωνάρη. Επιπλέον, στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του εταιρικού σχήματος από Ελλάδα και Ιταλία, καθώς επίσης η εκπρόσωπος της Κοινής Γραμματείας (Info-PointOfficer) του Προγράμματος Interreg V-A «Ελλάδα- Ιταλία 2014-2020», Κατερίνα Καποτά.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 19 Φεβρουάριος 2020 15:02