Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 21 Ιανουάριος 2021 12:15

Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας Β. Γιαννόπουλου με Υπουργό Ναυτιλίας

Θέμα λίγων ημερών είναι η παροχή της θετικής γνωμοδότησης του Υπουργείου Ναυτιλίας για την έναρξη εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κατακόλου». Αυτό δεσμεύτηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης στον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας Βασίλη Γιαννόπουλο, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους χθες Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 στην Αθήνα. Η κατασκευή του κτιρίου Σένγκεν θα ξεκινήσει μετά την αναπροσαρμογή της μελέτης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού που διέπει τη λειτουργία των κτιρίων Σένγκεν.

Η συνάντηση τους ήρθε σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεργασίας του κ. Γιαννόπουλου, τόσο με τον ίδιο τον Υπουργό όσο και με το Γεν. Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, και άλλα στελέχη του Υπουργείου, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, σχετικά με το κτίριο Σένγκεν (Schengen) και την ανάγκη αναπροσαρμογής της μελέτης, στις νέες απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ), που αφορά στο Σύστημα Εισόδου-Εξόδου (ΣΕΕ) στα θαλάσσια Συνοριακά Σημεία Διέλευσης. Απαιτήσεις, οι οποίες προστέθηκαν στο νέο Κανονισμό, σε χρόνο μεταγενέστερο από την έγκριση της μελέτης κατασκευής του εν λόγω έργου.

Ο κ.Γιαννόπουλος εξήγησε στον κ. Πλακιωτάκη ότι η αναμονή αναπροσαρμογής της μελέτης, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές καθυστερήσεις στην έναρξη εκτέλεσης των εργασιών δεδομένου ότι η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο έχει γίνει ήδη από τις 13 Οκτωβρίου 2020 αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες. Αυτές οι καθυστερήσεις, εξήγησε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας, μπορούν να αποφευχθούν αν το Υπουργείο Ναυτιλίας εγκρίνει, σε πρώτη φάση, την έναρξη κατασκευής του συνόλου του έργου εξαιρώντας το κτίριο Σένγκεν, το οποίο αποτελεί ανεξάρτητη και αυτοτελή δομική κατασκευή. Η έγκριση του Υπουργείο δε, για το εν λόγω κτίριο, μπορεί να δοθεί σε δεύτερο χρόνο, αφού ολοκληρωθεί - παράλληλα με την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών - η διαδικασία αναπροσαρμογής της μελέτης, σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις του Κανονισμού που διέπει τη λειτουργία των κτιρίων Σένγκεν.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας, έχοντας κατανοήσει πλήρως το ζήτημα, αναγνωρίζοντας τη σημασία του εν λόγω έργου για το Λιμάνι Κατακόλου, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια Κρουαζιέρας της χώρας, και κατανοώντας παράλληλα τις δυσκολίες και τα προβλήματα που επέφερε η μη προσέγγιση, λόγω των περιορισμών της πανδημίας της Covid-10, συμφώνησε πως, η εξαίρεση κατασκευής του κτιρίου Σένγκεν είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση, προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση της έναρξης των εργασιών, συνεπώς και της περαίωσης τους, σε βάρος της ανάπτυξης της περιοχής. Για τους λόγους αυτούς, δεσμεύτηκε ότι, η θετική γνωμοδότηση του Υπουργείου, θα χορηγηθεί εντός των επόμενων ημερών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας, Βασίλης Γιαννόπουλος, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τη θετική αυτή εξέλιξη αλλά και για τις ενδιαφέρουσες θέσεις και απόψεις του κ. Πλακιωτάκη για την περιοχή και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 21 Ιανουάριος 2021 12:26