Σάββατο, 02 Μαρτίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 23 Ιούλιος 2021 16:33

Ο Αντιπεριφερειάρχης Φωκίωνας Ζαΐμης στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Βαλκανίων και Ευξείνου Πόντου (BBSC) της CPMR

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης, συμμετείχε στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Βαλκανίων και Ευξείνου Πόντου της CPMR (Διάσκεψης Παράκτιων Περιφερειών) την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021.

Στη Γενική Συνέλευση, πέραν των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν για την ανάδειξη του νέου Προέδρου, συζητήθηκαν οικονομικά θέματα, παρουσιάστηκε το Σχέδιο Δράσης της περιόδου 2021-2023, έγινε ποιοτικός απολογισμός της περιόδου 2019-2021 και παρουσιάστηκαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα BRIDGE-BS και CulTour4Youth.

Συμμετείχαν εκπρόσωποι Περιφερειών της Γεωργίας, της Ρουμανίας, της Αλβανίας, της Ουκρανίας, της Ελλάδας καθώς και εκπρόσωποι από το Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου (ΔΙΚΕΜΕΠ).

Πρόεδρος της Επιτροπής αναδείχθηκε ο Horia Teodorescu, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Τούλτσεα (Ρουμανία) και Α΄ Αντιπρόεδρος, ο Κωνσταντίνος Καποδίστριας, Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ιονίων Νήσων (Ελλάδα). Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης, αναδείχθηκε υπεύθυνος για το χαρτοφυλάκιο «Πολιτιστικά και Δημιουργικά Περιφερειακά Οικοσυστήματα (CCRE-S3)».

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελεί τον επικεφαλή εταίρο της πρωτοβουλίας Πολιτιστικά και Δημιουργικά Περιφερειακά Οικοσυστήματα (CCRE-S3) σε συνεργασία με δύο ευρωπαϊκές περιφέρειες (Τοσκάνη - Ιταλία και Αραγονία - Ισπανία).

Αρμόδιος φορέας για την παρακολούθηση της πρότασης είναι το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Center) το οποίο αποτελεί την εσωτερική επιστημονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμβάλει, με επιστημονικά δεδομένα, στη διαμόρφωση των πολιτικών της Ε.Ε..

Το Πολιτιστικό και Δημιουργικό Περιφερειακό Οικοσύστημα (Cultural and Creative Regional Ecosystem - CCRE-S3) έχει στόχο να ενεργοποιήσει νέες ευκαιρίες σχετικά με τις πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες για τις τοπικές κοινωνίες και τους κατοίκους τους, μέσα από επενδυτικές συνέργειες ιδιωτικού και δημοσίου τομέα απευθυνόμενο στις ακόλουθες τέσσερις ομάδες επαγγελμάτων οι οποίες χρησιμοποιούν αλλά και υλοποιούν λύσεις νέων τεχνολογιών στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας:

 • Επιχειρηματίες του δημιουργικού τομέα (συμπεριλαμβανομένων των τεχνών και του σχεδίου), αρχιτέκτονες, σχεδιαστές τοπίου.
 • Επαγγελματίες πολιτιστικής κληρονομιάς και πολιτιστικά ιδρύματα.
 • Ενδιάμεσοι και διαχειριστές πολιτιστικού και δημιουργικού περιεχομένου (ιδρύματα, και πολιτιστικοί οργανισμοί που προωθούν την συμμετοχή και επικοινωνία των πολιτιστικών εμπειριών και του προσφερόμενου περιεχομένου).
 • Επαγγελματίες εκδόσεων και επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα οι οποίοι εμπλέκονται σε διαφορετικές μορφές πολιτιστικών και ψηφιακών παραγωγών.

Η δυναμική των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών έχει αναγνωρισθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο καθώς θεωρούνται ως καταλύτης της καινοτομίας για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ενώ παράλληλα δημιουργούν ζήτηση για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Επιπρόσθετα, αποτελούν το συνδετικό κρίκο μεταξύ της τέχνης, της επιχειρηματικότητας και της τεχνολογίας επιδρώντας άμεσα στον τουρισμό και στην αλυσίδα αξίας της γαστρονομίας, της μόδας αλλά και της βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας.

Το CCRE-S3 έχει ως στόχο να προωθήσει συνεργατικές επενδύσεις οι οποίες αποσκοπούν:

 • Στην ενδυνάμωση και στην ανάπτυξη νέων αλυσίδων αξίας ανάμεσα στις ΠΔΒ και σε άλλους τομείς (πχ. Τουρισμός, Βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας).
 • Στην ανάπτυξη ενός ανθεκτικού οικοσυστήματος το οποίο θα αποτελέσει τη βασική κινητήριο δύναμη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αστικών και περιφερειακών περιοχών ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, με στόχο έναν περισσότερο βιώσιμο τρόπο διαβίωσης.
 • Στην προώθηση και βελτίωση της προσβασιμότητας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης των πολιτών, μέσω της καινοτομίας, δίχως ηλικιακούς φραγμούς ή εμπόδια αναπηρίας με σεβασμό στις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης. Η ενσωμάτωση των μειονοτήτων θα επιχειρηθεί όχι μόνο με την εξασφάλιση της πρόσβασης αλλά και την ενεργό συμμετοχή τους.
 • Στην ενδυνάμωση των ΜΜΕ με έμφαση στις κοινωνικές επιχειρήσεις ως προς τη εφαρμογή των αποτελεσμάτων έρευνας και καινοτομίας του τομέα των ΠΔΒ και στην δημιουργία νέων επαγγελμάτων.
 • Στην επιτάχυνση της ανάκαμψης και στην μελλοντική ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ του χώρου και των αντίστοιχων ιδρυμάτων από τις συνέπειες του COVID-19.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχοντας ως επικεφαλής σε αυτή τη θεματική περιοχή αποκτά πρόσβαση σε μηχανισμούς τεχνογνωσίας για το σχεδιασμό προγραμμάτων, συνεργειών και επενδύσεων σε τομείς υψηλής τεχνολογίας. Ενδεικτικά αναφέρονται, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, προηγμένα πολυμέσα, εφαρμογές για κινητές συσκευές, βιομηχανία παιχνιδιών, εικονικές περιηγήσεις, εφαρμογές τρισδιάστατης απεικόνισης, τρισδιάστατες εκτυπώσεις, συλλογή και διαχείριση μεγάλων δεδομένων (Big Data), εφαρμογές και τεχνολογίες 5G, Drones τηλεπισκόπησης, τρισδιάστατη μοντελοποίηση, συστήματα λέιζερ για αποκατάσταση μνημείων, εφαρμογές για έξυπνες πόλεις, ολογραφία και παρουσιάσεις με λέιζερ κλπ.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 23 Ιούλιος 2021 16:38
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.