Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 11 Ιούνιος 2024 15:26

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Στην υλοποίηση ενός ακόμη ολοκληρωμένου προγράμματος με τίτλο «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας» προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με στόχο την διαμόρφωση συνθηκών για την στήριξη και την συστηματική αύξηση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, η δράση εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-27» με συνολικό προϋπολογισμό 8,1 εκατ. ευρώ.

Η Πράξη θα υλοποιηθεί με τέσσερα Υποέργα, που έχουν ως εξής:

 •  «DigiWest - Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων» Αντικείμενο είναι η υποστήριξη της ενσωμάτωσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη λειτουργία και τις διαδικασίες των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το Αντικείμενο του Υποέργου DigiWest αναπτύσσεται σε δύο δράσεις:

 • Δράση 1: Η συγκέντρωση των υφιστάμενων διεθνών μοντέλων και καλών πρακτικών επιχειρηματικότητας σε πρώτη φάση (Φάση 1.1) σύμφωνα με τις αρχές της Βιομηχανίας 4.0 (Industry 4.0), η προσαρμογή τους στην περιφερειακή επιχειρηματική πραγματικότητα και η αποτύπωσή τους σε σχετικό μεθοδολογικό οδηγό ψηφιακού μετασχηματισμού. Θα αναπτυχθεί η μεθοδολογία επιλογής των ωφελούμενων επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στην Πράξη.
 • Δράση 2: Πιλοτική εφαρμογή των προσαρμοσμένων επιχειρηματικών μοντέλων και καλών πρακτικών στις 500 επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν επιλεγεί με βάση τη σχετική μεθοδολογία.

Το Υπόεργο 1 (DigiWest) θα υλοποιηθεί με δημόσια σύμβαση.Οι Επιχειρήσεις που θα υποστηριχθούν θα λάβουν έμμεση κρατική ενίσχυση ήσσονος σημασίας.

 • «Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας (ΜΣΕ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Φάση Β», Αντικείμενο αποτελεί η συνέχιση της λειτουργίας του Μηχανισμού Στήριξης της Επιχειρηματικότητας της ΠΔΕ που υλοποιήθηκε από το ΠΤΑ/ΠΔΕ την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Το Αντικείμενο του Υποέργου ΜΣΕ αναπτύσσεται σε τρεις δράσεις:

 • Δράση 1: Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας - Υποστήριξη της Περιφέρειας στην παρακολούθηση της εφαρμογής της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.
 • Δράση 2: Οριζόντια υποστήριξη των επιχειρήσεων και δυνητικών επενδυτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η δράση αυτή περιλαμβάνει την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις της Περιφέρειας μέσω της παροχής οριζόντιων εργαλείων και ενημέρωσης/πληροφόρησης, καθώς και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και δυνητικούς επενδυτές που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια.
 • Δράση 3: Παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης σε τουλάχιστον 250 επιχειρήσεις της Περιφέρειας για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας σε μια σειρά θεμάτων.

Στο Υποέργο 2 περιλαμβάνονται επίσης ενέργειες προβολής και δημοσιότητας. Θα υλοποιηθεί με δημόσια σύμβαση. Οι Επιχειρήσεις που θα υποστηριχθούν θα λάβουν έμμεση κρατική ενίσχυση ήσσονος σημασίας.

 •  «Επιτελική παρακολούθηση και υποστήριξη των Υποέργων 1 και 2» Το Αντικείμενο του Υποέργου 3 περιλαμβάνει την Τεχνική Υποστήριξη του ΠΤΑ και της ΠΔΕ στην παρακολούθηση και διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την υλοποίηση των Υποέργων 1 και 2 καθ’ όλη τη διάρκεια της πράξης, προκειμένου οι ενέργειες σχεδιασμού και υλοποίησης των επιμέρους Πακέτων Εργασίας να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προσδιορισμένα χρονικά και οργανωτικά πλαίσια, να ενημερώνονται κατάλληλα τα πληροφοριακά συστήματα και να τηρούνται τα αναγκαία για την παρακολούθηση της πράξης και τους ελέγχους αρμοδίων οργάνων στοιχεία.

Το Υποέργο 3 θα υλοποιηθεί διά αυτεπιστασίας.

 •  «Αξιολόγηση της Πράξης»Το Αντικείμενο του Υποέργου 4 περιλαμβάνει την αποτίμηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Υποέργων 1 και 2. Η αξιολόγηση της πορείας της πράξης θα γίνεται σε εξαμηνιαία βάση λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των ωφελούμενων επιχειρήσεων, την αποτύπωση της πορείας του έργου στις υποβληθείσες εκθέσεις και τη στρατηγική στόχευση της Περιφέρειας σε ότι αφορά στην επιχειρηματικότητα.

Το Υποέργο 4 θα υλοποιηθεί με δημόσια σύμβαση.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 11 Ιούνιος 2024 15:29
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.