//
Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 08 Απρίλιος 2011 19:52

Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας: Αποφάσεις για πληρωμές έργων

Σειρά αποφάσεων για πληρωμές λογαριασμών μελετών και έργων αλλά και για τα κριτήρια με τα οποία θα διενεργούνται από εδώ και εμπρός οι σχετικές πληρωμές, έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Κοινωνικής Άλληλεγγύης Γιώργου Γιωργόπουλου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά τη ψήφιση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας αφού έλαβε υπ’ όψιν της επείγουσες ανάγκες αλλά και τις σχετικές δεσμεύσεις του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα ενέκρινε την καταβολή για έργα και μελέτες, για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, συνολικού ποσού ύψους 2,26 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί, περίπου, στο 75% των λογαριασμών που έχουν κατατεθεί μέχρι τις 31/12/2010.

Σχετικά με την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας θα καταβληθεί συνολικό ποσό ύψους 520.000 ευρώ που αντιστοιχεί στην ολοσχερή εξόφληση των λογαριασμών που είχαν κατατεθεί μέχρι τις 31/12/2010 καθώς και την καταβολή ποσού ύψους 100.000 ευρώ σε μερική εξόφληση λογαριασμών που προέρχονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων.

Ταυτόχρονα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας αποφάσισε να κατοχυρώσει σταθερούς κανόνες με βάση τους οποίους θα διενεργούνται οι πληρωμές για μελέτες και έργα. Σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες οι δαπάνες για μελέτες και έργα θα υποβάλλονται υποχρεωτικά προς έγκριση, με αναλυτική και λεπτομερή κατάσταση λογαριασμών, που θα συντάσσεται από τις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων και με απόλυτη χρονολογική σειρά.

Τέλος, η Οικονομική Επιτροπή αξιολόγησε ως σταθερό και αντικειμενικό κριτήριο κατάταξης και πληρωμών τη χρονολογική προτεραιότητα κατάθεσης των λογαριασμών αλλά και το συνολικό όγκο των οφειλών.