Κυριακή, 29 Μαΐου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 24 Ιούνιος 2011 11:48

Ν.Ε.Α.: Συνάντηση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταναλωτών

Η Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου: EMMA «Μεθοδολογία Βοήθειας Επιχειρηματικότητας στη Μεσόγειο» στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος MED.

Αντικείμενο του έργου EMMA, αποτελεί η ενδυνάμωση και υποστήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κάτω από γυναικεία διεύθυνση στον εργασιακό τομέα, η βελτίωση και ενίσχυση της παρουσίας τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η ανάδειξη μέσω μελετών και αναλύσεων των εμποδίων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι προαναφερθείσες επιχειρήσεις.

Επιπροσθέτως, η ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασίας μεταξύ οικονομικών και δημόσιων φορέων και αρχών για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας αποτελεί σημαντικό θεματικό αντικείμενο του προγράμματος.

Ο παραπάνω στόχος θα εξυπηρετηθεί από τις δράσεις του προγράμματος, με την πραγματοποίηση συναντήσεων των ενδιαφερομένων φορέων για την ανάλυση και επίλυση του προβλήματος, την εξαγωγή χρησίμων συμπερασμάτων, την διοργάνωση διεθνών συναντήσεων με ειδικούς από κάθε χώρα και από κάθε τομέα και κλάδο δραστηριότητας, και από την δημιουργία κέντρων επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Στα πλαίσια των δράσεων του προγράμματος, η ΝΕΑ θα διοργανώσει συνάντηση, σε συνεργασία με το Περιφερειακό ΚΕΚ Δια Βίου Μάθησης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας με την παρακάτω θεματολογία:

«Υποχρεώσεις και δικαιώματα των καταναλωτών: Η προάσπιση και προστασία των καταναλωτών».

Σκοπός της συνάντησης είναι η ενημέρωση περί του νομικού πλαισίου που διέπει την προστασία των καταναλωτών και αναγνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Η προστασία των καταναλωτών από παράνομες και αντιδεοντολογικές ενέργειες γίνεται επιτακτική, ιδιαίτερα στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε.

Ο σκεπτόμενος και ενημερωμένος καταναλωτής δεν αποτελεί απειλή για την οικονομική ανάπτυξη, αλλά αποτελεί μοχλό πίεσης και εξέλιξης προς ποιοτικότερες και  καινοτόμες υπηρεσίες και συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη.

Η γνώση και η ενημέρωση τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρηματιών θα συμβάλει στην βέλτιστη κατανόηση και επικοινωνία των δύο αυτών συναλλασσόμενων μερών.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 29/6/2011 στις εγκαταστάσεις του Περιφερειακού ΚΕΚ Δια Βίου Μάθησης,  της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας – Αυτοκράτορος  Θεοδοσίου 16, Πάτρα, από τις  18:00 έως τις 20:30. Θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις από εξειδικευμένους επιστήμονες και θα ακολουθήσει συζήτηση για την εξαγωγή γόνιμων συμπερασμάτων.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 24 Ιούνιος 2011 11:51