Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Κυριακή, 02 Οκτώβριος 2011 12:17

Κ. Καρπέτας: Απάντηση για τον κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου

Με αφορμή ανακοίνωση της παράταξης «Ζούμε Δυτικά» ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας Κώστας Καρπέτας έκανε σήμερα την ακόλουθη δήλωση:

«Θέλω κατ’ αρχάς να θυμίσω ότι ο Κανονισμός Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου βασίζεται στον πρότυπο Κανονισμό που κατήρτισε για λογαριασμό όλων των Περιφερειών της χώρας το τότε Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ωστόσο, με γνώμονα την ανάγκη της ακόμη ισχυρότερης θωράκισης της πολυφωνίας, του αποτελεσματικότερου ελέγχου των πράξεων και των αποφάσεων αλλά και της δημοκρατικής λειτουργίας του οργάνου, συγκροτήσαμε Διαπαραταξιακή Επιτροπή έργο της οποίας ήταν να επιφέρει βελτιώσεις και αναγκαίες προσαρμογές και να καταλήξει στον Κανονισμό Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

Στην Διαπαραταξιακή Επιτροπή συμμετείχε και εκπρόσωπος της παράταξης «Ζούμε Δυτικά» ο οποίος και συνδιαμόρφωσε, με τις παρατηρήσεις και προτάσεις του, την τελική μορφή του Κανονισμού, χωρίς να εκφράσει διαφωνίες ή ενστάσεις για τις προβλέψεις του Κανονισμού που αποτέλεσαν στη συνέχεια την βάση της προσφυγής στην Επιτροπή του άρθρου 68.

Επιμένω στο ζήτημα της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για να επισημάνω ότι ο Κανονισμός Λειτουργίας του Σώματος είναι το αποτέλεσμα μιας ανοικτής, διάφανης, επίμονης και εξαντλητικής διαβούλευσης.

Σε ό,τι αφορά στην ουσία της προσφυγής της παράταξης «Ζούμε Δυτικά» στην Επιτροπή του άρθρου 68, είναι αναγκαίο να αναφερθεί ότι οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του Σώματος καθώς και οι συνοδευτικές εισηγήσεις των υπό συζήτηση θεμάτων αποστέλλονται μέσα στον χρόνο που ορίζει ο νόμος.

Τέλος, τα περί παρατυπιών και μη σύννομων διαδικασιών που επικαλείται στην ανακοίνωση της η παράταξη «Ζούμε Δυτικά» αποτελούν αυθαίρετες ερμηνείες που προφανέστατα αποβλέπουν στη δημιουργία εντυπώσεων και μόνο».